با شهروندان خود قانونی رفتار کنید

با شهروندان خود قانونی رفتار کنید

کنسولگری مشهد با مدارا، مسأله پاسپورت ماشین خوان را مدیریت کند

از زمانی که سازمان بین المللی هوانوردی(ایکائو) کشور افغانستان را ملزم به تغییر پاسپورت از دست نویس به ماشین خوان کرد و مدت تعیین شده (۲۰۱۶) به پایان رسید کنسولگری مشهد در ابتدای ۲۰۱۷ دست به کار شد و اعلامیه داد که تمامی خدمات کنسولی با در دست داشتن تذکره تأیید شده انجام خواهد شد!

با توجه به اینکه بخش زیاد از مهاجرین تذکره نداشتند یا اگر تعداد کمی تذکره داشتند، تأیید شده نبود،  صدور تذکره به صورت غیابی را به عنوان راه حل اعلام کرد و برای دسته بندی کاپی مدارک و مهر و امضا و مسترد کردن آن به متقاضی، برای هر نفر ۱۰ دالر تعیین شد.

نمایندگان مهاجرین این روش را راه حل. درست ندانسته و راه حل بهتری پیشنهاد کردند و نمایندگانی را به داخل اعزام نمودند  و نتیجه این شد که صدور تذکره در نمایندگی سیاسی فراهم شد.

ابتدا بد نیست مروری بر وظایف قانونی سفارت و کنسولگری داشته باشیم:

قانون ثبت احوال نفوس مصوب ۲۰ جمادی الاول سال۱۴۲۱ق.

فصل سوم مراجع ثبت احوال نفوس

ماده هفتم:

مراجع ثبت احوال نفوس عبارت اند از:

۱-

۲-

۳- هیئت سیار؛

۴- نماینده گی های سیاسی یا قونسلی افغانستان در خارج.

ماده هفدهم:

افغانهای که در خارج کشور اقامت دارند، از نمایندگی های سیاسی یا قونسلی افغانی تذکره اخذ نمایند.

بار دیگر تشکر می شود از مقامات عالی رتبه کشور به خصوص  رییس مجلس آقای ابراهیمی، وکیل سعادتی، معاون رییس جمهور آقای دانش و ریاست اجرائیه آقای داکتر عبدالله که به حقوق قانونی و انسانی مهاجرین توجه نمودند و مشکلات تذکره وپاسپورت مهاجرین  را بطور مستقیم از زبان نمایندگان مهاجرین شنیدن وجهت رفع آن هدایت های لازم را به وزارتخانه های مربوطه منظور کردند.

با توجه  به اجبار زود هنگام اخذ پاسپورت الکترونیک  و متوقف کردن زود هنگام تمدید پاسپورت دست نویس نکات ذیل قابل یاد آوری است:

۱-  در اینکه مشکلات تذکره وپاسپورت هرچه زودتر حل و فصل شود جای تردید نیست اما مهم نحوه اجرای این موضوع است؛

۲-  بر اساس قانون، صدور تذکره ، پس از روی کار  آمدن حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، بایستی صدور تذکره. برای مهاجرین شروع می شد و پروسه صدور تذکره در یک فرایند زمانی مناسب طی می شد.

۳-  چرا کاری که باید در مدت زمان کافی انجام می شد و به صورت ضرب الاجل در فرصت زمانی بسیار کوتاه صورت گیرد و روی مردم فشار آورده شود و آرامش روحی وروانی مردم سلب شود ؟

۴-  چرا پورتال دانشجویان مسدود شود؟

۵-  در کنسولگری مشهد، تایید و صدور تذکره به خوبی جریان داشته و دارد اما متاسفانه چند روزی است، کسانی که تذکره شان تایید و یا صادر می شود مجبور به اخذ پاسپورت الکترونیک  می شود! چنین اجباری هیچ مبنای عقلانی و قانونی نداشته  و فشار روحی  و روانی مردم را افزایش میدهد  و روند رجوع مردم به دریافت تذکره را با چالش مواجه می کند مثلاً کسی که ۶ یا ۷ ماه از وقت پاسپورتش باقی مانده است و اقامت کشور میزبان را نیز در یافت کرده است چه ضرورتی می بیند که  از اکنون پاسپورت ماشین خوان اخذ کنند؟

   هر عاقلی ترجیح میدهد تا ۶ و یا ۷ ماهی دیگر با آرامش خاطر هزینه پاسپورت را پس انداز کرده و به اخذ تذکره اقدام کند.

۶-  کنسولگری مشهد تمدید پاسپورت های دست نویس را متوقف کرده است و با این استدلال که با شروع صدور تذکره بایستی پاسپورت الکترونیک[ماشین خوان] اخذ شود و پاسپورت ها دست نویس کنار گذاشته شود.

این در حالی است که هنوز وضعیت کسانی که:

الف‌.  تفاوت اسمی دارند مشخص نشده اند؛

ب‌.  کسانی که تفاوت سنی دارد تکلیفش روشن نشده اند؛

ج. کسانی که فقط تذکره عمو زاده دارند مشخص نشده اند؛

 د. کسانی که چهار الی پنج دهه است که مهاجر شده اند و اصلاً اسم شان در کنده ثبت نیست مشخص نشده اند.

تمدید نکردن پاسپورت  چهارگروه مذکور که هنوز تکلیفشان مشخص نیست چه معنی دارد؟

از یک سو تکلیف سازوکار صدور تذکره شان به زمان بعد موکول شده است  و از سوی دیگر پاسپورت شان تمدید نشوند تکلیف اینها چه می شود؟

کنسولگری مشهد به پروسه پاسپورت الکترونیک به عنوان یک پروژه اقتصادی نگاه نکند بلکه با استفاده ازخردمندی جنبه های انسانی وحقوقی آن را نیز مورد توجه قرار دهد.

نکاتی پیشنهادی برای قونسلگری مشهد:

۱-  صدور تذکره هم چنان جریان داشته باشد

۲-  کسانی هنوز پاسپورت شان وقت دارد از همین اکنون اعلام کند بیایند تذکره شان را بگیرند وبرای صدور پاسپورت الکترنیک یک زمان مناسبی را معرفی کند مثلاً ۵۰ روز مانده به اتمام وقت افغانی آن اقدام به اخذ پاسپورت الکترونیک نمایند

۳-  کسانی که جزء چهار گروه مذکور هستند اگر وقت پاسپورت شان کم مانده است تمدید کند وهر وقت ساز وکار صدور تذکره مشخص شد به اخذ تذکره اقدام کنند

۴-  کسانی که جزء چهار گروه مذکور هستند اما پاسپورت شان وقت زیاد دارد مثلاً ۴ ماه یا بیشتر وقت دارد  اینها را از همین اکنون تمدید نکند و اگر بعداً صدور تذکره مهیا شده بود بایستی تذکره را دریافت کرده  و سپس به اخذ پاسپورت الکترونیک اقدام کنند

۵-  و اگر بستر صدور تذکره مهیا نبود باز هم چاره جز تمدید باقی نمی ماند و در همان زمان تمدید کند تا این که ساز و کار صدور تذکره مشخص شود.

اگر به روش فوق عمل شود

نه مردم دچار استرس واضطراب می شوند و نه سوء استفاده صورت می گیرد و نه اعصاب خوردی وجنگ ودعوا میان مراجعین وکارمندان سفارت رخ میدهد.

محمدجواد صفدری ۳۰/۶/۱۳۹۶

درباره نویسنده

186مطلب نوشته است .

تمام حقوق این سایت برای © 2018 روزگار ما. محفوظ است.