والی دایکندی: از شماری ریاست ها و ادارات دایکندی دیدن کردند.

والی دایکندی: از شماری ریاست ها و ادارات دایکندی دیدن کردند.

خانم مرادی والی دایکندی  از جریان کار  ریاست های (عدلیه، معارف، انکشاف دهات، مستوفیت و ثارنوالی دیدن و بررسی کردند. والی دایکندی برای کار مندان این ریاست ها تأکید کردند که برای رسیدگی و حل مشکلات مردم به اسرع قت تلاش کنند و از کارمندان ادارات بصورت جدی تقاضا نمودند تا از  غیر حاضری و ناوقت آمدن در اداره پرهیز کنند. خانم مرادی به روئسای این ادارات دستور دادند تا از جریان کار – در ادراه شان به منظور تأمین شفافیت نظارت و ارزیابی جدی کنند.

درباره نویسنده

194مطلب نوشته است .

تمام حقوق این سایت برای © 2018 روزگار ما. محفوظ است.