آرشیو موضوع : تخار

معرفی ولایت تخار

معرفی ولایت تخار
تخار ازجملۀ ولایات زراعتى و سرسبزبوده،درحدود ۴۰۰ کیلومتری کابل واقع است و از جملۀ ولایات درجه دوم محسوب میشود. به طرف شمالشرق تخار، ولایت بدخشان، به طرف غرب آن ولایت کندز،به طرف جنوب آن ولایت  بغلان و به طرف شمال آن تاجکستان موقعیت دارد. مساحت تخاربیش از۱۲۴ هزارکیلومتر تخمین زده شده است. بر اساس سرشماری که از طرف احصاییۀ مرکزی ... ادامه مطلب
تمام حقوق این سایت برای © 2018 روزگار ما. محفوظ است.